Abid Karim

Correspondent APP, Tehsil Havelian

2 Post(s) - Published a post on 2016-05-25 at 09:31:58

havelian, barish, gandgi, nalon, pari,, ghaeb, abid karim, hazara news, kpk news, advertisment
Havelian ma Barish k Bd, Gandgi Nalon se Ubal Pari, TMA Ghaeb

Havelian: Shehar mai Halia Barish K Bad TMA kee Na-Aehli Samne Aa gayee.. Nalion se Gand Nikal Kar Raston par aa gaya jis se Shehrion ko Skht Takleef ka samna hai. Babdoo aur Taffun se Bemarian Phelne.. Posted by Abid Karim
Havelian: Shehar mai Halia Barish K Bad TMA kee Na-Aehli Samne Aa gayee.. Nalion se Gand Nikal Kar Raston par aa gaya jis se Shehrion ko Skht Takleef ka samna hai. Babdoo aur Taffun se Bemarian Phe..

Posted by Abid Karim On Wednesday 25 th May 2016 Category: News . 1038 Views